Alle berichten van Lidy

Coaching van werknemers met stressklachten

Helping Hand Coaching begeleidt individuele medewerkers met klachten die ontstaan zijn door werkstress volgens de CSR methode. (link)

De CSR-methode (link) heeft zich in de praktijk bewezen als een zeer effectieve no nonsens methode. Het doel van de coaching is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en verbeterd zelfmanagement.

De eerste stap is een inventarisatie van de klachten. Vervolgens wordt er gewerkt aan herstel.

 1. Ontspanning: de deelnemer leert zich beter te ontspannen
 2. Energie: er wordt gewerkt aan de opbouw van de energie. Ook worden leef- slaap- en eetgewoonten onder de loep genomen
 3. Balans: de werknemer leert een gezondere balans tussen privé en werk aan te brengen.
 4. Werk: als een werknemer verzuimt, wordt deze zo snel mogelijk weer begeleid naar terugkeer op het werk

Feiten

Individuele aanpak van werkstress met CSR

Uit onderzoek blijkt dat
individuele stresscoaching van CSR vitalere werknemers oplevert:

 • daling van het stressniveau met 40%
 • verhoging van het energieniveau met 40%
 • verbetering van het concentratievermogen met 87%

Mindfulness

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness leidt tot:

 • Betere concentratie
 • Groter werkgeheugen
 • Meer energie
 • Het langer volhouden van taken
 • Meer tevredenheid en psychologisch welzijn
 • Verhoogd lichamelijk welzijn
 • Hogere kwaliteit van sociale interacties
 • Mindfulness vermindert ziekteverzuim
 • 1% minder ziekteverzuim scheelt alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks
  2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dat neer op 400 euro per jaar.
 • Mindfulness zorgt voor hogere productiviteit
 • 1% stijging van de productiviteit levert jaarlijks 6 miljard euro op.
  Voor een bedrijf met 100 werknemers komt dat neer op een omzetstijging van 95.000 euro per jaar.

Bedrijfstrainingen Stressreductie op de werkvloer

Ontspannen omgaan met stress en werkdruk
Geconcentreerder werken
Effectiever inzetbaar en minder verzuim

Bedrijven krijgen meer en meer te maken met uitval van medewerkers door stressklachten. Terwijl het totale percentage ziekteverzuim daalt, stijgt nog steeds het percentage ziekteverzuim door stress.
Om het ziekteverzuim terug te dringen bieden steeds meer bedrijven hun medewerkers een programma aan gericht op gezondheid en vitaliteit, wetende dat dit veel kosten kan besparen.

Helping Hand heeft samen met Selfit Mindfulnesstrainingen bedrijfstrainingen ontwikkeld die de uit onderzoek effectief gebleken principes van Mindfulness en CSR Stressmanagement combineren.

De korte workshop is een kennismaking met Stressreductie op de werkvloer – download de folder
Wij informeren medewerkers over wat stress is en doet. Vervolgens leren we hen hoe zij zich op een ontspannen manier kunnen inspannen,
waardoor werkstress direct hanteerbaar wordt.
De workshop Stressreductie op de werkvloer kan incompany gegeven worden bij minimaal 4- en maximaal 12 deelnemers.
Desgewenst kan een ontbijt of lunch worden verzorgd. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Wij informeren medewerkers over wat stress is en doet. Vervolgens leren we hen hoe zij zich op een ontspannen manier kunnen inspannen,
waardoor werkstress direct hanteerbaar wordt.

De workshop Stressreductie op de werkvloer kan incompany gegeven worden bij minimaal 4- en maximaal 12 deelnemers.
Desgewenst kan een ontbijt of lunch worden verzorgd. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Om Stressreductie op de werkvloer duurzaam in de dagelijkse werkpraktijk te kunnen integreren
hebben wij een training van 4 bijeenkomsten ontwikkeld. In deze training wordt gewerkt aan inzicht en zelfmanagement door het geven van informatie en het oefenen met stressreductietechnieken die de hele dag door toegepast kunnen worden.

Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u contact opnemen

Stressmanagement bij Bedrijven

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met uitval vanInsurmountable
medewerkers door stressklachten. Veel ziekteverzuim door psychische klachten blijkt veroorzaakt te worden door werkstress. Praten over werkstress is vaak taboe, maar heel belangrijk om te voorkomen dat mensen uitvallen door stress.
Door chronische stress kunnen psychische en fysieke klachten ontstaan (niet slapen, hoofdpijn angsten vermoeidheid, depressies). Deze klachten komen door chronische overbelasting van het stresssysteem. (de natuurlijke reactie op stress). Verlagen van werkstress verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en verlaagt verzuim.

Helping Hand coaching helpt bij:

 • Het voorkomen van stressklachten door leren omgaan met werkdruk en stress
 • Herstel en re-integratie
 • Verbetering van zelfmanagement

Helping Hand Coaching maakt daarbij gebruik van de principes van
het CSR Centrum voor stressmanagement.
CSR staat voor Chronische Stress Reversal, het terugdringen van klachten door chronische stress en is ontwikkeld door de psychologe Sonja van Zweden. CSR heeft een brede kijk op werkstress: niet slechts vanuit psychologisch perspectief, maar ook vanuit de organisatiekunde en fysiologische (stress)wetenschappen. CSR onderscheidt zich door de praktische toepasbare aanpak, de wetenschappelijke basis en de goede resultaten.

Helping Hand geeft zowel individuele coaching als bedrijfstrainingen.

In de bedrijfstrainingen werkt Helping Hand samen met Selfit Mindfulnesstrainingen.

Re-integratie van personeel

Helping Hand Coaching helpt bedrijven bij re-integratie van medewerkers.

Helping Hand begeleidt uw medewerkers naar een passende (nieuwe) baan en werkomgeving. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn, maar ook daarbuiten.

Wanneer een werknemer door ziekte niet meer in staat is de eigen werkzaamheden uit te voeren, dan betekent dat de werkgever samen met de werknemer op zoek moet naar ander werk dat de werknemer nog wel uit kan voeren. In eerste instantie zal er binnen de eigen organisatie worden gezocht naar vervangend werk. (re-integratie 1e spoor). Als dit niet haalbaar blijkt zal ook buiten de eigen organisatie worden gezocht naar ander werk. (re-integratie 2e spoor).

Helping Hand Coaching is effectief door ondersteuning op maat.

Voor iedere medewerker wordt na een intakegesprek vastgesteld welke begeleiding nodig is. Er wordt een traject samengesteld uit een of meerdere van de volgende onderdelen:

 • Het leren omgaan en met veranderingen.
 • Het maken van een persoonlijk profiel, bestaande uit capaciteiten, competenties, werkwaarden en werkdoelen.
 • Het vaststellen van interesse gebieden en het maken van een werkprofiel dat aansluit bij het persoonlijk profiel.
 • Sollicitatievaardigheden, zoals het opstellen van een cv en motivatiebrief en netwerken, voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Benaderen van de arbeidsmarkt door oa vacatures zoeken en het gebruik van netwerken en social media hierbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wekelijks actieplan. Helping Hand biedt ondersteuning bij het zoeken naar vacatures en zal daarbij ook gebruik maken van haar eigen netwerk.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepen plaats vinden. Er zal naast face tot face begeleiding ook van e-coaching gebruik worden gemaakt.

Outplacement

Helping Hand Coaching helpt bedrijven bij outplacement van 7a2ad637-5237-4003-b09f-b4ea741827c9medewerkers.

Als er binnen uw organisatie geen plaats meer is voor één of meerdere werknemers, biedt Helping Hand Coaching ondersteuning door het begeleiden van medewerkers naar een baan elders.

Het verliezen van werk staat in de top tien van ingrijpende live events. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig aandacht te schenken aan dit proces van verandering. Het is onze overtuiging dat er dan ruimte komt om ook weer nieuwe kansen te zien en nieuwe stappen te zetten.

Helping Hand Coaching is effectief door een zorgvuldige en betrokken werkwijze.

Helping Hand Coaching biedt ondersteuning op maat. Voor iedere medewerker wordt na een intakegesprek vastgesteld welke ondersteuning nodig is. Er wordt een traject samengesteld uit een of meerdere van de volgende onderdelen:

 • Het leren omgaan en met veranderingen.
 • Het maken van een persoonlijk profiel, bestaande uit capaciteiten, competenties, werkwaarden en werkdoelen.
 • Het vaststellen van interesse gebieden en het maken van een werkprofiel dat aansluit bij het persoonlijk profiel.
 • Sollicitatievaardigheden, zoals het opstellen van een cv en motivatiebrief en netwerken, voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Benaderen van de arbeidsmarkt door oa vacatures zoeken en het gebruik van netwerken en social media hierbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wekelijks actieplan. Helping Hand biedt ondersteuning bij het zoeken naar vacatures en zal daarbij ook gebruik maken van haar eigen netwerk.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepen plaats vinden. Er zal naast face tot face begeleiding ook van e-coaching gebruik worden gemaakt.

Loopbaanadvies voor medewerkers

Uit een loopbaanonderzoek komt een duidelijk beeld van de Escape 2014talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van individuele medewerkers. Helping Hand geeft een helder advies hoe deze talenten het best tot zijn recht komen. Een medewerker die zijn talenten in kan zetten en kan groeien blijft behouden voor de organisatie en levert meer effectiviteit en kwaliteit op.

Werkwijze

Vooraf wordt bepaald wat het doel is van het loopbaanonderzoek en volgt een intakegesprek met de kandidaat . Helping Hand Coaching heeft een groot scala aan in te zetten loopbaaninstrumenten waardoor ieder traject op de kandidaat afgestemd kan worden. Desgewenst kunnen gevalideerde en betrouwbare testen ingezet worden.

Afhankelijk van de doelstelling van het traject en het beschikbare budget zal een loopbaanonderzoek 3 tot 7 bijeenkomsten van 1,5 uur omvatten. Het traject wordt afgesloten met een rapportage voor de kandidaat en de werkgever.

Loopbaandiensten voor bedrijven

Voor de mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers

Helping Hand Coaching ondersteunt uw bedrijf bij het begeleiden van loopbaanstappen van medewerkers.

Helping Hand Coaching is effectief door aan te sluiten bij de vraag. Het motto is:
uitgaan van de mogelijkheden ondanks beperkingen.

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Sollicitatiebegeleiding

Het vinden van een (nieuwe) baan is niet makkelijk. Als je al Businesswoman Shaking Hands With Partner In Officevacatures vindt, solliciteren er zoveel mensen op.

 • Waar vind je vacatures?
 • Hoe zorg je er voor dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek?
 • Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek?
 • Hoe verkoop je jezelf het beste?

Helping Hand helpt je met al deze vragen en ondersteunt je zodat blijft geloven in jezelf.

Samen kijken we waar je de juiste vacatures kunt vinden. De vacatures die passen bij wat jij wilt en wat jij kunt. We gaan die vacatures vervolgens onderzoeken. Wat wordt er precies gevraagd? Wat is de beste strategie om deze baan te krijgen?

Ik help je bij het opstellen van je cv en het maken van een sollicitatiebrief.
Ook andere manieren van solliciteren komen aan de orde: netwerken en het gebruik van sociale media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter.
Ook kan ik je helpen met het efficiënt gebruik van Word.

Als je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek gaan we dat voorbereiden en oefenen, zodat je goed voorbereid en beslagen ten ijs komt.

Als je wordt afgewezen gaan we onderzoeken waarom je bent afgewezen en wat je daar van kunt leren, om vol goede moed weer verder te gaan.