Categoriearchief: Geen categorie

Bedrijfstrainingen

Omgaan met stress op de werkvloer

Bedrijven krijgen meer en meer te maken met uitval van medewerkers door stressklachten. Terwijl het totale percentage ziekteverzuim daalt, stijgt nog steeds het percentage ziekteverzuim door stress. Om het ziekteverzuim terug te dringen bieden steeds meer bedrijven hun medewerkers een programma aan gericht op gezondheid en vitaliteit, wetende dat dit veel kosten kan besparen.*

Helping Hand Coaching en Selfit Mindfulnesstrainingen hebben hun kennis en ervaring gebundeld en “Omgaan met stress op de werkvloer” ontwikkeld.

De Workshop

De korte workshop is een kennismaking met “Omgaan met stress op de werkvloer”. Wij informeren uw medewerkers over wat stress is en doet. Vervolgens leren we hen hoe zij zich ontspannen kunnen inspannen, waardoor werkstress direct hanteerbaar wordt. Een workshop duurt minimaal 1½ en maximaal 3 uur, kan incompany gegeven worden en is voor 6 tot 30 deelnemers. Desgewenst kan een ontbijt, een lunch of een high tea worden verzorgd. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

De Training

Om “Omgaan met stress op de werkvloer” duurzaam in de werkpraktijk te kunnen integreren, hebben wij een vier sessies durende training ontwikkeld. Tijdens de training leert u hoe stress ontstaat, hoe u stress bij uzelf herkent en hoe u met gerichte oefeningen stress kunt leren hanteren. U krijgt inzicht in uw eigen handelen bij stress, ontdekt welke patronen u van dienst zijn en welke niet. De training is een grondige verdieping in leren omgaan met stress en heeft bij veel cursisten een duurzaam resultaat.

De Resultaten

 • Ontspannen omgaan met stress en werkdruk
 • Geconcentreerder werken
 • Effectiever inzetbaar en minder verzuim

Per training kan prijsopgave worden opgevraagd door verzoek om offerte. Nadere informatie kunt u verkrijgen via e-mail of telefoon.

Wij leveren workshops en trainingen op maat, gericht op uw ervaringen met uw werk. Leren omgaan met stress werkt preventief en is daarom kostenbesparend.

*) 1% minder ziekteverzuim scheelt alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dat neer op € 400 per jaar. Mindfulness zorgt voor hogere productiviteit. 1% stijging van de productiviteit levert jaarlijks 6 miljard euro op. Voor een bedrijf met 100 werknemers komt dat neer op een omzetstijging van 95.000 euro per jaar. (bron: WHO)

Begeleiding van werknemers met stressklachten

burdened businessmanVeel ziekteverzuim door psychische klachten blijkt veroorzaakt te worden door werkstress.

Verlagen van werkstress verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en verlaagt verzuim.

Helping Hand kan uitval door stressklachten voorkomen door een individueel programma aan te bieden. Dit programma levert meer energie en een heldere focus op, zodat de werknemer beter functioneert op het werk en privé.

Ook als werknemers al zijn uitgevallen met stressklachten biedt Helping Hand een programma aan waarbij het doel is de werknemer zo snel mogelijk weer te re-integreren. Helping Hand is op de hoogte van de Wet Poortwachter en kan u ondersteunen bij de uitvoering daarvan en zal daar in het begeleidingstraject ook rekening mee houden.

Het doel van de coaching is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en verbeterd zelfmanagement waardoor recidive wordt voorkomen.

De eerste stap is een uitgebreide intake die bestaat uit:

 • een digitale psychologische vragenlijst
 • een intakegesprek waarin de uitslag van de test wordt besproken en er een diagnostisch interview wordt afgenomen
 • een psycho-fysiologische meting, die de lichamelijke reactie op stress meet
 • een rapportage over de bevindingen met een advies voor de werknemer en de werkgever.

Het begeleidingsprogramma zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • herstel van vitaliteit
 • opbouw van vitaliteit
 • verbeteren zelfmanagement
 • voor verzuimende werknemers is de volgende fase re-integratie

Tijdens het programma krijgt de werknemer opdrachten en aanwijzingen van de coach die gericht zijn op bovenstaande onderdelen. Indien nodig zal de klant worden doorverwezen naar andere hulpverleningsdisciplines.

Stressmanagement

stressmanagement

entspannte frau im büroWerkstress is momenteel de grootste oorzaak van verzuim. Stress op zich is niet ziekmakend, we kunnen van hard werken ook flow krijgen en energie halen uit werk. In onze 24/7 maatschappij gunnen we ons echter te weinig tijd om te herstellen, door chronische overbelasting ontstaan dan fysieke en psychische problemen. Ook factoren op het werk zijn van invloed op stress. Zo is het
belangrijk dat werknemers zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen en invloed kunnen hebben op het werk. Ook kan de werkcultuur van invloed zijn.

Helping Hand Coaching helpt problemen door stress te voorkomen door te leren hoe je om kunt gaan met stress zodat je er niet ziek van wordt. Helping Hand adviseert werkgevers hoe zij hun medewerkers vitaal kunnen houden en biedt trainingen en workshops aan.

Als mensen uitgevallen zijn door stress helpt Helping Hand te herstellen en weer aan het werk te gaan met een gezond zelfmanagement, zodat nieuwe uitval wordt voorkomen.

Keuzebegeleiding

keuzebegeleiding

career changesHelping Hand Coaching helpt je bij de keuze van je beroep, een studie of een nieuwe loopbaanstap.

In onze huidige maatschappij komt het nog maar weinig voor dat je vanaf de eerste werkdag tot je pensioen bij de zelfde werkgever blijft werken. Zowel banen, bedrijven als mensen zijn aan verandering onderhevig. Waar je op je 18e voor kiest omdat het bij je past, hoeft dat 10 jaar later niet meer te zijn.

Om te weten wat op dit moment het beste bij jou past is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van je capaciteiten, jouw wensen en idealen, je waarden en je doelen. Helping Hand Coaching helpt je hierbij door:

 • Beroeps- en studiekeuze
 • Loopbaan- en carrièrestappen

Re-integratie van personeel

Helping Hand Coaching helpt bedrijven bij de re-integratie van Mann auf dem Wegmedewerkers.

Wanneer een werknemer door ziekte niet meer in staat is de eigen werkzaamheden uit te voeren, dan betekent dat dat de werkgever samen met de werknemer op zoek moet naar ander werk dat de werknemer nog wel uit kan voeren. In eerste instantie zal er binnen de eigen organisatie worden gezocht naar vervangend werk (re-integratie 1e spoor). Als dit niet haalbaar blijkt zal ook buiten de eigen organisatie worden gezocht naar ander werk. (re-integratie 2e spoor).

Het verliezen van werk staat in de top tien van ingrijpende live events. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig aandacht te schenken aan dit proces van verandering. Het is onze overtuiging dat er dan ruimte komt om ook weer nieuwe kansen te zien en nieuwe stappen te zetten.

Helping Hand Coaching is effectief door ondersteuning op maat. Voor iedere medewerker wordt na een intakegesprek vastgesteld welke begeleiding nodig is. Er wordt een traject samengesteld uit een of meerdere van de volgende onderdelen:

 • Het leren omgaan en met veranderingen.
 • Het maken van een persoonlijk profiel, bestaande uit de capaciteiten, competenties, werkwaarden en werkdoelen.
 • Het vaststellen van interessegebieden en het maken van een werkprofiel dat aansluit bij het persoonlijk profiel.
 • Het vergroten van de sollicitatievaardigheid, zoals het opstellen van een cv en motivatiebrief en netwerken, de voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Het benaderen van de arbeidsmarkt door oa vacatures zoeken en het gebruik van social media hierbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wekelijks actieplan. Helping Hand biedt ondersteuning bij het zoeken naar vacatures en zal daarbij ook gebruik maken van haar eigen netwerk.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepen plaats vinden. Er zal naast face tot face begeleiding ook van e-coaching gebruik worden gemaakt.

Beroeps- en studiekeuze

Het kiezen van een studie of opleiding is soms lastig. Junger Mann halb im Anzug und im Blaumann

Helping Hand helpt je uit te zoeken wat echt bij jou past.

Belangrijk bij het kiezen voor een studie of beroep is er achter te komen wie je bent en wat jou maakt tot de persoon die je bent.

Wat zijn jouw specifieke eigenschappen? Waar ben jij goed in? Wat doe je eigenlijk het liefst?

Door middel van opdrachten en professionele testen gaan we samen de informatie verzamelen die je nodig hebt om daar achter te komen. Door de uitkomsten te bespreken komen we tot jouw persoonlijk profiel.
Daarna gaan we kijken welke beroepsrichtingen het beste bij jouw persoonlijk profiel passen.

Als je eenmaal weet welke richting je uit wilt, is het belangrijk om de juiste opleiding daarbij te zoeken.
Ook hierbij kan ik je helpen.

Loopbaan- en carrièrestappen

 

Veel mensen komen van tijd tot tijd op een punt dat ze zich gaan Career Board Game Keep Moving Advancing Promotionafvragen of ze nog wel op de juiste weg zijn.

 • Wil ik dit werk nog wel blijven doen tot mijn pensioen?
 • Hoe kan ik verder komen in mijn loopbaan?
 • Hoe zal ik me verder gaan ontwikkelen?

Helping Hand helpt je stil te staan bij deze vragen en ze te beantwoorden.

Samen gaan we in een aantal gesprekken je vraag onderzoeken. Het stilstaan bij je vraag betekent ook stilstaan bij jezelf. Wie ben je? Wat maakt je tot de persoon die je bent? Wat wil je? Waar streef je naar? Waar loop je warm voor? Waar ben je goed in, wat zijn je sterke kanten en wat je zwaktes? Wat zou je willen ontwikkelen en uitbuiten? Waar loop je tegen aan? Wat houdt je tegen?

Met enkele opdrachten en tests brengen we jouw persoonlijk profiel in kaart. Vanuit je persoonlijk profiel gaan we dan kijken welke beroepen en werksoorten het beste bij jou passen. Zo stel je jouw werkprofiel samen.

Vervolgens ga je kijken waar er mogelijkheden voor je zijn op de arbeidsmarkt.

Uiteindelijk maak je een actieplan om je doel(en) te bereiken.
Als je dat wilt kan ik je ook daarbij coachen.

Begeleiding particulieren bij stress en burn-out

Steeds meer mensen kampen tegenwoordig met klachten die te stress in ufficiomaken hebben met stress, zoals vermoeidheid, slapeloosheid, hoofd- en spierpijn, concentratie- en geheugenverlies.

Helping Hand kan je daarbij helpen met de CSR-methode.

De CSR-methode (Chronisch Stress Reversal) is ontwikkeld door psychologe Sonja van Zweden en blijkt een zeer effectieve aanpak om te herstellen van chronische stress.

CSR betekent Chronische Stress Reversal, het terugdraaien van de gevolgen van chronisch hersteltekort.

Het doel van de coaching is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en verbeterd zelfmanagement.

De eerste stap is een inventarisatie van je klachten. Vervolgens gaan we samen werken aan je herstel:

 • Ontspanning: je leert je beter te ontspannen.
 • Energie: je werkt aan de opbouw van je energie. Ook slaap- en eetgewoonten worden onder de loep genomen.
 • Balans: je leert een gezondere balans tussen privé en werk te bewaren.
 • Werk: als je verzuimt, bereid je je thuis voor op de terugkeer naar het werk.

Welkom bij Helping Hand Coaching

Helping Hand Coaching biedt professionele diensten op het gebied van werk en stressmanagement aan particulieren en bedrijven.

wegwijzer

Loopbaanbegeleiding

Helping Hand Coaching adviseert en begeleidt bij het nemen van loopbaanstappen:

Van werk naar werk
Van werkloosheid naar werk
Bij beroepskeuze en opleiding

Stressmanagement

Helping Hand Coaching helpt herstellen van klachten door werkstress en leert hoe klachten door werkstress voorkomen kunnen worden.
Hierdoor stijgt de inzetbaarheid en daalt het verzuim.