Begeleiding van werknemers met stressklachten

burdened businessmanVeel ziekteverzuim door psychische klachten blijkt veroorzaakt te worden door werkstress.

Verlagen van werkstress verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en verlaagt verzuim.

Helping Hand kan uitval door stressklachten voorkomen door een individueel programma aan te bieden. Dit programma levert meer energie en een heldere focus op, zodat de werknemer beter functioneert op het werk en privé.

Ook als werknemers al zijn uitgevallen met stressklachten biedt Helping Hand een programma aan waarbij het doel is de werknemer zo snel mogelijk weer te re-integreren. Helping Hand is op de hoogte van de Wet Poortwachter en kan u ondersteunen bij de uitvoering daarvan en zal daar in het begeleidingstraject ook rekening mee houden.

Het doel van de coaching is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en verbeterd zelfmanagement waardoor recidive wordt voorkomen.

De eerste stap is een uitgebreide intake die bestaat uit:

  • een digitale psychologische vragenlijst
  • een intakegesprek waarin de uitslag van de test wordt besproken en er een diagnostisch interview wordt afgenomen
  • een psycho-fysiologische meting, die de lichamelijke reactie op stress meet
  • een rapportage over de bevindingen met een advies voor de werknemer en de werkgever.

Het begeleidingsprogramma zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • herstel van vitaliteit
  • opbouw van vitaliteit
  • verbeteren zelfmanagement
  • voor verzuimende werknemers is de volgende fase re-integratie

Tijdens het programma krijgt de werknemer opdrachten en aanwijzingen van de coach die gericht zijn op bovenstaande onderdelen. Indien nodig zal de klant worden doorverwezen naar andere hulpverleningsdisciplines.